Prokureurs van China. Al die Chinese prokureurs aanlyn.


Die Terugbetaling Van Die Lening Ooreenkoms - Weibo Internet Tegnologie (China) Co. Bpk. Monster Kontrakte en Sake-Vorms


Vergoeding Soos van die datum hiervan, ten einde te verkry van die aandele belang in Beijing Weeing Tegnologie Co, Ltd(hierna verwys na as"Weeing"), die Lener het'n sekere Lening Ooreenkoms (die"Lening Ooreenkoms") met Weibo Tegnologie, waardeur, die Lener'n lening van Weibo Tegnologie in'n bedrag van RIB (die"Lening"), en die Lening nog nie terugbetaal is nie Die Lener en Weibo Tegnologie het in'n sekere Ekwiteit Oordrag Ooreenkoms gedateer (die"ETA'), whereunder, die Lener ingestem om die oordrag te Weibo Tegnologie of enige party wat deur Weibo Tegnologie (die"Werknemer") die aandele belang gehou deur die Lener in Weeing (die"Onderwerp Rente") en in oorweging van sodanige oordrag, die Oordragnemer, sal die Lener betaal RMB as die totale koopprys (die"Koopprys') van die Onderwerp Rente op die voleinding van sodanige oordrag en Die Partye het ooreengekom om te vergoed vir die skuld deur die Lener te Weibo Tegnologie onder die Terugbetaling Ooreenkoms teen Weibo Tegnologie se verpligting vir die betaling van die Koopprys aan die Lener onder die ETA, NOU, DAAROM, na konsultasies, die Partye ooreenkoms bereik soos volg met betrekking tot die skuld set-off en die terugbetaling van die Lening. een In die geval dat die Lener die oordrag van'n gedeelte van die Onderwerp Belang om'n Oordragnemer aangewys deur Weibo Tegnologie in ooreenstemming met die ETA, die gedeelte van die skuld deur die Lener te Weibo Tegnologie onder die leningsooreenkoms wat gelykstaande is aan die gedeelte van die Koopprys van sodanige gedeelte van die Onderwerp Rente sal verreken word teen sodanige Werknemer se verpligting teenoor die Lener vir die betaling van sodanige gedeelte van die Aankoop Prys van sodanige gedeelte van die Onderwerp van Belang. In ander woorde, op die voleinding van die oordrag van die Lener aan die Oordragnemer van'n gedeelte van die Onderwerp Belang is, dit geag word dat die Lener terugbetaal het'n gedeelte van die skuld deur die Lener te Weibo Tegnologie onder die leningsooreenkoms wat gelykstaande is aan die gedeelte van die Koopprys van sodanige gedeelte van die Onderwerp van Belang. Die bedrag van enige sodanige terugbetaling sal bereken word op die volgende formule: X T× (A Ũ B), waar X staan vir die bedrag terugbetaal deur die Lener en T staan vir die totale bedrag van die skuld deur die Lener te Weibo Tegnologie'n staan vir die bedrag van die Onderwerp Rente wat oorgedra is aan die Oordragnemer en B staan vir die totale bedrag van die Onderwerp van Belang. twee Op die voleinding van die oordrag van die Lener aan die Oordragnemer van die totale bedrag van die Onderwerp Belang, die skuld deur die Lener te Weibo Tegnologie onder die leningsooreenkoms sal verreken word teen enige en al die Oordragnemer se verpligting vir die betaling aan die Lener van die Aankoop Prys van die Onderwerp Belangstelling onder die ETA. As gevolg hiervan, het die Lener sal nie nodig wees om uit te voer sy verpligting om die terugbetaling te Weibo Tegnologie onder die leningsooreenkoms en die Oordragnemer sal nie nodig wees om uit te voer sy verpligting om te betaal enige Koopprys aan die Lener onder die ETA. een Weibo Tegnologie mag nie versoek van die Lener te betaal enige skuld deur die Lener te Weibo Tegnologie onder die leningsooreenkoms in enige ander manier as deur die set-off van so'n skuld teen die oordrag van die Onderwerp Belang soos beoog hieronder. Net so, die Lener mag nie die versoek van die Oordragnemer aan die Lener betaal'n gedeelte van die Koopprys kragtens die ETA in enige ander manier as deur die skuld stel-af soos beoog hieronder. twee van Die Lener sal die oordrag van die Onderwerp Rente aan die Oordragnemer in ooreenstemming met die ETA en voldoen aan al sy skuld verskuldig aan Weibo Tegnologie onder die leningsooreenkoms deur die skuld stel-af soos beoog hieronder.

Sonder vooraf skriftelike toestemming van Weibo Tegnologie, die Lener kan nie betaal enige skuld deur die Lener te Weibo Tegnologie onder die leningsooreenkoms in enige ander manier as deur die set-off van so'n skuld teen die oordrag van die Onderwerp Belang soos beoog hieronder.

drie vanaf die datum van die doeltreffendheid van hierdie Ooreenkoms, die tydsberekening vir die Lener se terugbetaling van enige gedeelte van die Lening onder die Lening Ooreenkoms sal bepaal word deur Weibo Tegnologie in sy uitsluitlike diskresie.

Weibo Tegnologie het die reg om te versoek op enige tyd van die Lener te betaal Weibo Tegnologie alle of enige gedeelte van die Lening in die manier beoog hieronder.

vier in die geval van enige teenstrydigheid tussen'n bepaling in die leningsooreenkoms en die voorafgaande bepaling, die voorafgaande bepaling sal geld.

vyf In die geval dat die Lener is gelewer nie in staat is om oor te dra aan die Oordragnemer enige Onderwerp Belang as gevolg van enige wet of regulasie van die Mense se Republiek van China (PRC) of enige substantiewe hindernis ondervind in die werklike prestasie van hierdie Ooreenkoms, die Partye, deur die voldoening aan die skoolhoof van gelykheid, wedersydse voordeel en goeie geloof, bepaal deur middel van onderhandelinge, 'n spesifieke benadering tot die Lening terug te betaal wat gesluit is aan die bedoeling van hierdie Ooreenkoms. een van Hierdie Ooreenkoms sal van krag by ondertekening deur beide Partye en sal verval op die volledige prestasie deur elke Party van al sy onderskeie verpligtinge hieronder. twee Nadat'n ooreenkoms bereik deur middel van onderhandelinge, die Partye kan te eniger tyd wysig of voortydig hierdie Ooreenkoms beëindig deur'n skriftelike ooreenkoms. een Enige direkte of indirekte oortreding deur enige Party van enige bepaling van hierdie Ooreenkoms, of enige versuim van enige Party om te aanvaar of te aanvaar in tyd en ten volle enige van sy verpligtinge ingevolge hierdie Ooreenkoms sal uitmaak'n standaard hieronder. In so'n geval, die nie-gebreke Party (die"Nie-gebreke Party se) stel die gebreke Party (die"Gebreke Party") in te skryf om te genees die verbreking en voldoende, doeltreffende en tydige maatreëls om te ontslae te raak van die effek van sodanige oortreding en vrywaar die Nie-gebreke Party teen enige en al die verliese wat veroorsaak word deur sodanige oortreding. twee Op die voorkoms van enige oortreding wat in die billike en objektiewe oordeel van die Nie-gebreke Party gelewer het dit onmoontlik is of onregverdig vir die Nie-gebreke Party uit te voer sy onderskeie verpligtinge hieronder, die Nie-gebreke Party het die reg om in kennis stel van die Gebreke Party skriftelik in kennis stel dat die Nie-gebreke Party sal skort die uitvoering van sy onderskeie verpligtinge hieronder totdat die Gebreke Party opgehou het om sodanige oortreding, voldoende, effektiewe en tydige maatreëls om te ontslae te raak van die effek van sodanige oortreding en gevrywaar die Nie-gebreke Party teen enige en al die verliese wat veroorsaak word deur sodanige oortreding.

drie van die verliese van die Nie-gebreke Party veroorsaak deur die verbreking van die Gebreke Party wat indemnifiable deur die Gebreke van die partye sal insluit die direkte ekonomiese verliese en enige en alle afsienbare indirekte verliese en toevallige uitgawes, insluitend sonder beperking, die prokureur fooie, litigasie en arbitrasie koste, finansiële uitgawes en reiskoste.

een Enige dispuut tussen die Partye met betrekking tot die interpretasie of die uitvoering van enige bepaling hieronder sal opgelos word deur vriendskaplike samesprekings tussen die Partye. twee Enige geskil versuim om so te wees opgelos deur middel van sodanige konsultasies sal verwys word na China Internasionale Ekonomiese en Handel Arbitrasie Kommissie vir arbitrasie in ooreenstemming met sy effektiewe arbitrasie reëls. Die arbitral toekenning is finaal en bindend op beide Partye. drie van die gevolgtrekking, doeltreffendheid, prestasie, interpretasie en dispuut resolusie sal beheer word deur die wette van die PRC. een in die geval van enige vorige wedersydse begrip of ooreenkoms tussen die Partye ten opsigte van enige relevante onderwerp hieronder in stryd is met hierdie Ooreenkoms hierdie Ooreenkoms sal geld. twee Opskrifte hierin ingevoeg word vir gemak van verwysing alleenlik en sal nie invloed op die interpretasie van enige bepaling hierin. vier In die geval dat enige bepaling van hierdie Ooreenkoms is of ongeldig of onafdwingbaar in die geheel of gedeeltelik as gevolg van nie-nakoming met enige wet of die regering regulasie of andersins, die deel van so'n bepaling geraak word daardeur sal geag word om geskrap van hierdie Ooreenkoms op voorwaarde egter dat sodanige skrapping moet raak nie die reg van krag en effek van enige ander deel van so'n bepaling of enige ander bepaling van hierdie Ooreenkoms. In so'n geval, die Partye sal onderhandel vir'n nuwe bepaling te vervang sodanig ongeldig of onafdwingbaar voorsiening. vyf Tensy anders vermeld hierin, enige versuim van enige Party uit te oefen of enige vertraging van een van die partye in die uitoefening van enige van sy regte, magte of voorregte hieronder sal nie geag word as'n afstanddoening van die uitoefening van sodanige reg, bevoegdheid of voorreg. Enige enkele of gedeeltelike uitoefening van enige reg, bevoegdheid of voorreg sal nie benadeel die uitoefening van enige ander reg, bevoegdheid of voorreg. ses van Hierdie Ooreenkoms sal uitgevoer word in twee eweknieë met gelyke reg krag en effek, met een vir elke Partytjie. Een of meer persone aangegaan Lening Terugbetaling Ooreenkoms met Weibo Tegnologie die gebruik van hierdie vorm. Op grond van Instruksies ii te Item van Regulasie S-K, die Geregistreerde mag slegs lêer hierdie vorm as'n uitstalling met'n skedule opstel weer die materiaal besonderhede in wat die uitgevoer ooreenkomste verskil van hierdie vorm.