Die wet van die people’s Republiek van China op ProkureursDie Wet van die people’s Republiek van China op Prokureurs, hersien en goedgekeur op die ste Vergadering van die Staande Komitee van die Tiende Mense se Nasionale Kongres van die people’s Republiek van China op oktober, word hiermee gepromulgeer en sal in werking tree vanaf junie

Artikel twee Vir die doeleindes van hierdie Wet, ‘n prokureur beteken’n professionele persoon wat verkry’n prokureur se praktyk sertifikaat ingevolge die wet, en is gemagtig of aangewys is om voorsiening te maak die partye met regsdienste

‘n prokureur moet die beskerming van die regmatige regte en belange van die partye, te verseker dat die korrekte implementering van die wet, en die beskerming van billikheid en geregtigheid van die samelewing