En munisipale Eiendom - NH Departement van Inkomste Administrasie

Die missie van die Munisipale en Eiendom Afdeling is om te verseker regverdigheid, billikheid en proporsionaliteit in die beoordeling en invordering van eiendom belasting en die administrasie van munisipale finansies in die staat deur die stigting van belasting tariewe, die verskaffing van tegniese bystand en onderwys aan munisipale amptenare, monitering revaluations, die hersiening van assessering praktyke, gelykmakende plaaslike beoordeel waardasie, beoordeling openbare nut en spoorweg eiendom, en die administrasie van hout en gruis belastingDie Munisipale en Eiendom Afdeling ook toesig hou oor die Assessering Hersiening en Aanpassing buro en het die verantwoordelikheid van: Hersiening Assessering is die proses van hersiening van die beoordeling van die praktyke van elke NH munisipaliteit oor'n vyf-jaar-siklus om te verseker nakoming van toepaslike wette en reëls in die konteks van die Bepaling van Standaarde Raad se Riglyne oor Assessering Praktyke. Die aanpassing proses sluit in die opstel van assessering data, die uitvoer van die verhouding studies, en die voorbereiding van statistiese verslae. Dit sluit in die administrasie van die Vloed, Bos en Ontspanning PILT vergoeding program en die berekening Basis Waardasie vir Skuld Beperk.